За нас

ЕТ "ИРИС" Ивайло Василев е едноличен търговец с ЕИК: 821128908,  със седалище в град Монтана, бул. 3-ти Март №107, което създава и поддържа електронния магазин, да предлагат и продават стоки в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките. ЕТ "ИРИС" Ивайло Василев има пълните права едностранно да променя съдържанието на интернет сайта, както и начините на достъп до него.